Indhold i denne sektion:

EVARS: ELDERLY VOLUNTEERS – A RESOURCE FOR THE SOCIETY

Uddannelse i samskabelse styrker ældres potentiale. I EU-projektet EVARS bidrog Samskabelse.ucl.dk til kompetenceudvikling af ældre frivillige.

Frivillige ældre i projekt

Samskabelse.ucl.dk deltog i EU-projektet EVARS i 2014-2015. Sammen med 4 fynske kommuner inddragede vi frivillige ældre i kompetenceudvikling. Ældre udgør en vigtig ressource i samfundet. De har tid og ofte stor lyst til at yde en indsats for borgere, der har brug for støtte eller hjælp.

Deltagerne fik kompetenceudvikling i forhold til det frivillige arbejde.

– Mange oplever det som en påskønnelse af deres indsats, at de får lov at deltage i uddannelse og kurser, siger Jannie Nørregaard Rasmussen, frivillighedskonsulent i Nyborg Kommune.

Professionelle og frivillige mødes

40 heldige frivillige ældre fra Nyborg, Svendborg, Nordfyn og Odense Kommune blev udvalgt. Målet var at styrke samarbejdet mellem frivillige og kommunens ansatte.

– En af udfordringerne på frivillighedsområdet er kløften mellem frivillige og det offentlige. Uddannelsen kan være med til at eliminere den kløft, fremhæver Jannie Nørregaard Rasmussen.

På et af uddannelsens moduler samarbejdede de frivillige med de ansatte i kommunerne, som har kontakten med frivillige i det daglige. Dermed bidraog uddannelsen også til en direkte kontakt og dialog.

Børn, udsatte og ældre

De ældre frivillige vil få viden om, hvordan de bedst muligt møder forskellige målgrupper som børn, unge, sårbare familier og ældre.

Foruden Danmark deltager Tyskland, Slovakiet og Østrig i EVARS-projektet

Om denne side